ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

Πατήστε πάνω στον Κατασκευαστή της λεκάνης σας για να δείτε τα υπάρχοντα μοντέλα: 


Παρατήρηση: Τα μοντέλα της κάθε εταιρίας διαφοροποιούνται αναλόγως με το έτος κατασκευής και το είδος της λεκάνης, οπότε η σωστή κίνηση είναι να μας φέρετε το παλιό σας κάλυμμα στο κατάστημα μας, για να το αντιπαραβάλλουμε με το δικό μας και να δούμε εάν ταιριάζει πράγματι 100%.