Εγγύηση -Συντήρηση Προϊόντων

Καλώς ήλθατε στο e-shop του baniomarket.comΒάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην E.U. καλύπτονται από 2 ετή εγγύηση  ελαττωματικού προϊόντος, την οποία παρέχει ο κατασκευαστής είτε η εκάστοτε επίσημη αντιπροσωπεία ή ο αντίστοιχος εισαγωγέας. Αρκετοί όμως κατασκευαστές μπορεί να δίνουν μεγαλύτερες εγγυήσεις σε ένα ή περισσότερα μέρη του προϊόντος. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι προϊόντα που περιέχουν ηλεκτρονικές οθόνες και LED δεν επιστρέφονται.

Δείτε εδώ και διαβάστε προσεκτικά την Εγγύηση ελαττωματικού προϊόντος που παρέχουμε.

**Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην φροντίδα των bronze & έγχρωμων ειδών και ΙΝΟΧ.

    Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ Χημικά καθαριστικά,(Χλωρίνη-Viakal και παρόμοια)  

Να τα πλένετε με ουδέτερο σαπούνι όταν χρειάζεται ή ελαφρώς με λίγο αραιωμένο ξύδι και να τα σκουπίζετε.

Να τα σκουπίζετε μετά από  κάθε χρήση με ένα μαλακό πανί-πετσέτα.

Διότι, αν δεν τα κάνετε αυτά 1)Τα συσσωρευμένα άλατα ασβεστίου και το χλώρια που περιέχει το πόσιμο νερό  διαβρώνουν σιγά-σιγά αυτές τις επιφάνειες και 2) Όταν  έχουν κάνει στρώμα πλέον, θα  αναγκαστείτε να τα ξύσετε και έτσι θα επιταχύνετε την φθορά.

Τον Χειμώνα  πρέπει να αφαιρούνται από τους  εξωτερικούς χώρους ή να καλύπτονται στεγανά, ιδίως στα νησιά και παραθαλάσσια μέρη.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ & ΧΡΗΣΗΣ                                                                         ΒΑΝΙΟΜΑRKET.COM


⦁Η παρούσα εγγύηση ισχύει ΜΟΝΟ εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί από αδειούχο υδραυλικό.

 5 χρόνια εγγύηση για τους Μηχανισμούς ροής, αλλά μόνο αν έχουν εγκατασταθεί ενσωματωμένα φίλτρα προστασίας στην κεντρική σας παροχή νερού,ή τοπικά πριν από τις δύο παροχές της Μπαταρίας. 

 2 χρόνια  εγγύηση για κατασκευαστικό ελάττωμα.

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω: κακής χρήσης, σπασίματος, λανθασμένης τοποθέτησης, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, λόγω μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης και φροντίδας ή παρεμβάσεων του αγοραστή ή τρίτων, οι οποίες δεν ειναι σύμφωνες με τα τεχνικά πρότυπα. 

 Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή μεταποιηθεί από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

⦁Ζημίες που τυχόν προκληθούν από το ελάττωμα του προϊόντος ή τυχόν λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

⦁ Έναρξη της περιόδου εγγύησης θεωρείται η Ημερομηνία Τελικής Πώλησης, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο παραστατικό, ή αν  έχει χαθεί,με άλλο πρόσφορο τρόπο απόδειξης.

⦁Το προϊόν πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους Κανόνες της Τεχνικής και να τηρούνται τα ακόλουθα: α) Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού 60°C (συνιστώμενη 45-50°C).  β) Πίεση λειτουργίας:4,5-5 bar. Αν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 5,5 BAR, εγκαταστήσετε έναν περιοριστή πίεσης.

Η Ποιότητα του νερού πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/93 της Ε.Ε. και σύμφωνη με την Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/01, (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01), ΤΟΤΕΕ 2411/86 (ΦΕΚ 843Β/16-11-88).

Εάν απουσιάσεται επί μακρόν διάστημα, σας συνιστούμε να κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη της υδραυλικής, εγκατάστασης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

 1. Εγκατάσταση αντίθετη με τους κανόνες της Τεχνικής (π.χ. Λάθος σύνδεση όπως σύνδεση σε δίκτυο υπερβολικά υψηλής πίεσης, χωρίς ρυθμιστή ή αντιστροφή παροχών ζεστού-κρύου νερού, Λανθασμένη επιλογή σωληνώσεων που έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή παροχή, Έλλειψη φίλτρου προστασίας, Κακή Συναρμολόγηση όπως υπερβολικό σφίξιμο στο βίδωμα τμημάτων, κ.α.) 2.Βλάβες που προκαλούνται από την ποιότητα του νερού, όπως υψηλή συγκέντρωση αλάτων και ασβεστίου ή χλωρίου και ύπαρξη ξένων στερεών σωμάτων στο νερό που καταστρέφουν την εξωτερική επιφάνεια ή τους μηχανισμούς, όπως ρινίσματα μετάλλων, μικρές πέτρες, χώματα,κ.α.

3. Προβλήματα από ελλιπή συντήρηση, όπως φίλτρα εκροής φραγμένα που δημιουργούν προβλήματα στη ροή   4. Προβλήματα εξαιτίας παγετού, όπως ρωγμές, κ.α.

5. Η φθορά των εξωτερικών επιφανειών φυσιολογική ή από καθαρισμό εξωτερικών επιφανειών με ακατάλληλα προϊόντα ή από έλλειψη συντήρησης δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Είναι σημαντικό να μην συγχέουμε ένα κατασκευαστικό ελάττωμα με τη φυσιολογική φθορά.

6. Αλλα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά είναι τα λάστιχα, τα σπιράλ, τα τηλέφωνα,  τα χερούλια κ.λ.π.

7.  Προβλήματα που οφείλονται στο τρόπο παραγωγής ζεστού νερού.

8. Προβλήματα ηλεκτρόλυσης.  9. Καταστροφή από βανδαλισμό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:

ΙΣΧΥΕΙ: Οταν οι εξωτερικές επιφάνειες έχουν επεξεργασία παλαίωσης ,ή χρωματισμού  ( BRONZE-ΕΠΙΧΡΥΣΕΣ-ΣΑΤΙΝΕ-ΙΝΟΧ-ΕΓΧΡΩΜΕΣ)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ & ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Καθαρισμός μόνο με ουδέτερο σαπούνι + νερό + μαλακό πανί χωρίς λειαντικά.. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το σκούπισμα αυτών μετά από κάθε χρήση με μαλακό πανί,πετσέτα κ.λ.π, προς αποφυγή συσσώρευσης αλάτων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ: Πρέπει είτε να αφαιρείται η εγκατάσταση ή να καλύπτεται στεγανά με αδιάβροχο υλικό. Διότι οι υδρατμοί του θαλασσινού νερου (άλλατα+ιώδιο) με τον ισχυρό άνεμο φθάνουν στην ξηρά σε αρκετά χιλιόμετρα και επικάθονται επί των μεταλλικών επιφανειών σε πολλαπλά στρώματα.